eTopUp - Töltse fel a mobilját a weben bankkártyával!


Adatvédelem és Biztonság

Adatvédelem és adatbiztonság


1) Az Adatkezelő

eTop-up Kft.
2724 Újlengyel, Dózsa György utca 15.
Adószám: 14273601-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-119319

Email: segitseg@etopup.hu

2) Az Adatkezelés Jogalapja

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

3) A kezelt adatok köre

a) A felhasználó által kötelezően megadott adatok telefonszám és e-mail cím
b) A felhasználó döntése alapján a profilban megadott adatok
c) Az oldal megtekintése és a mobilegyenleg-feltöltés során során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, valamint a kezdeményezett tranzakciók adatai egy automatikusan rögzített tranzakciós naplóban.
d) Az oldal megtekintése során a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az üzemeltető a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.


4) Az adatkezelés célja

a) A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás (mobilegyenleg-feltöltés) teljesítésének lehetősége.
b) A felhasználó önkéntes döntése alapján a regisztráció során megadott adatok estében a felhasználók számára értéknövelt szolgáltatások biztosítása (kényelmi funkciók). Ezen adatokat a szolgáltató felhasználhatja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok/tartalmak jelenjenek meg.
c) A tranzakciós naplóban szereplő adatok hibaelhárítás és a reklamációs folyamatok számára szolgáló adatbiztosítás céljából kerülnek tárolásra.
d) Az oldal megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
e) Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

5) Az adatkezelés időtartama

a) A felhasználó által a regisztráció során megadott adatok esetében, a felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének segitseg@etopup.hu címre történő beérkezésétől számított 5 munkanapon belül töröljük az adatokat.
b) A tranzakciós adatok a rögzítés időpontjától számított 5 évig kerülnek megőrzésre.

6) Adatbiztonsági intézkedések

a) A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szervereken tároljuk.

7) Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

a) Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával a módosított adatkezelési szabályzat elfogadottnak tekintett.

8) A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

a) Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az segitseg@etopup.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

9) Jogérvényesítési lehetőségek

a) A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az aktuális adatvédelmi biztos segítségét is a következő címen: 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. (Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.)
b) További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a segitseg@etopup.hu e-mail címen.