eTopUp - Töltse fel a mobilját a weben bankkártyával!


Adatvédelem és Biztonság

Adatvédelem és adatbiztonság


Az eTop-up Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a jelen Szabályzatban teszi közzé az adatvédelmi - és kezelési elveit és politikáját - melyet magára nézve kötelező erővel ismer el. A Szolgáltató a www.etopup.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Weboldalra látogatók, a Weboldalon regisztrálók, illetve azon vásárlók telefonos egyenlegfeltöltéséhez szükséges személyes adatait kezeli. A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

1) Az Adatkezelő

eTop-up Kft.
2724 Újlengyel, Dózsa György utca 15.
Adószám: 14273601-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-119319

Email: segitseg@etopup.hu

2) Az Adatkezelés Jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást az érintett az egyes adatainak kezelése tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

3) A kezelt adatok köre

a) A felhasználó által kötelezően megadott adatok telefonszám és e-mail cím
b) A felhasználó döntése alapján a profilban megadott adatok
c) Az oldal megtekintése és a mobilegyenleg-feltöltés során során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, valamint a kezdeményezett tranzakciók adatai egy automatikusan rögzített tranzakciós naplóban.
d) Az oldal megtekintése során a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az üzemeltető a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. e) A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több állandó cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – helyez el a Szolgáltató a látogató számítógépére. A cookie-k célja, hogy a Weboldalunk a lehető leghatékonyabban működjön. A cookie-k által honlapunk felismeri a visszatérő felhasználókat, valamint lehetővé teszik számunkra, hogy adatokat gyűjtsünk felhasználóink viselkedéséről, például arról, hogy az Érintett melyik országban csatlakozott a Weboldalunkhoz, milyen böngésző szoftvert és operációs rendszert használ, mi az IP-címe. Személyes azonosításra alkalmas adatok nem kerülnek gyűjtésre.


4) Az adatkezelés célja

a) A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás (mobilegyenleg-feltöltés) teljesítésének lehetősége.
b) A felhasználó önkéntes döntése alapján a regisztráció során megadott adatok estében a felhasználók számára értéknövelt szolgáltatások biztosítása (kényelmi funkciók). Ezen adatokat a szolgáltató felhasználhatja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok/tartalmak jelenjenek meg.
c) Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
d) A tranzakciós naplóban szereplő adatok hibaelhárítás és a reklamációs folyamatok számára szolgáló adatbiztosítás céljából kerülnek tárolásra.
e) Az oldal megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
f) Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

5) Az adatkezelés időtartama

a) A felhasználó által a regisztráció során megadott adatok esetében, a felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének segitseg@etopup.hu címre történő beérkezésétől számított 5 munkanapon belül töröljük az adatokat.
b) A tranzakciós adatok a rögzítés időpontjától számított 5 évig kerülnek megőrzésre.

6) Adatbiztonsági intézkedések

a) A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szervereken tároljuk.

7) Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

a) Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával a módosított adatkezelési szabályzat elfogadottnak tekintett.

8) A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

a) Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet közvetlenül a fenti elérhetőségen vagy e-mailben az segitseg@etopup.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
b) Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.

9) Jogérvényesítési lehetőségek

a) A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az aktuális adatvédelmi biztos segítségét is a következő címen: 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. (Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.)
b) További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a segitseg@etopup.hu e-mail címen.